Single post
Eline's toespraak

De opening van Arti in oorlogstijd

Op vrijdag 28 maart om 15.30 uur vond in de sociëteit van Arti et Amicitiae de opening plaats van onze tentoonstelling Arti in oorlogstijd. Wij, acht studenten van de UvA, hadden ruim anderhalve maand samen met onze docente Claartje toegewerkt naar deze bijzondere dag. Een dag die naarmate de tijd vorderde steeds meer vorm begon te krijgen. In de weken voorafgaand aan de opening werd er een evenementpagina geopend op Facebook, zijn er flyers uitgedeeld en posters opgehangen om onze driedaagse tentoonstelling bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. De opening kwam steeds dichterbij en op de dag van de opening werden de laatste ‘puntjes op de i’ gezet en was de tentoonstelling klaar om door het publiek te worden bewonderd.

Voorafgaand aan de opening vond de boekpresentatie van Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en herinnering plaats, het proefschrift van onze docente Claartje. Hierna hielden Hedwig en ik een kort praatje. Mijn praatje was gericht op de praktische kant: wie zijn wij, wat hebben we de afgelopen weken gedaan en wat hebben we met deze tentoonstelling voor ogen? Hedwig ging in haar praatje door op deze laatste vraag en vertelde het publiek over onze beweegredenen en de inhoudelijke kant van de tentoonstelling. Vervolgens verscheen Nelly Frijda ten tonele, waar zij met een prachtige speech over Arti in oorlogstijd de tentoonstelling officieel opende. De sociëteit was gevuld met vrienden, familie, Arti-leden en nieuwsgierige passanten.

De Arti Galerie was na de opening de hele avond gevuld met bezoekers die een kijkje kwamen nemen. De tentoonstelling maakte de tongen los bij het publiek en veel bezoekers hadden een persoonlijke visie op het verhaal en de keuze van Arti. Er kwamen verschillende kwesties aan bod waaronder ‘goed’ en ‘fout’, maar ook kwesties als ‘mooi’ of simpelweg ‘lelijk’ passeerden de revue. Om 22.00 uur sloot de tentoonstelling haar succesvolle openingsdag af en werd de ruimte klaargemaakt voor de volgende twee dagen waarop de expositie te bewonderen was.

Eline Kortekaas

LEAVE A COMMENT

theme by teslathemes