Single post
Zuil beplakt met mediaberichten en archiefstukken gewijd aan de zuivering van Arti

Een terugblik op Arti in oorlogstijd

Het is alweer drie maanden geleden dat de tentoonstelling Arti in oorlogstijd heeft plaats gevonden in een zaal van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae. Ondanks dat de expositie van een korte duur van drie dagen was, is deze goed bezocht. We schatten dat 500 à 700 bezoekers de expositie hebben bezichtigd.

Deze tentoonstelling presenteerde het optreden en de keuzes van Arti et Amicitiae gedurende de Duitse bezetting. Het onderwerp werd, vanuit verschillende perspectieven en door middel van verschillende soorten media, getoond aan de hand van vier thema’s: De proloog (1839-1940), De keuze (1940-1942), Het vervolg (1942-1945) en tot slot De zuivering (1945-heden). De student-curatoren hebben bewust gekozen om zelf geen oordeel te vellen over de houding van Arti, of de tentoonstelling een expliciet morele dimensie te geven. Het was aan de bezoeker om een oordeel te vellen op basis van de getoonde werken en archiefstukken.

Van de bezoeker werd dus een actieve houding verwacht. Het beeld- en archiefmateriaal dat tentoongesteld werd, riep de ethische vraag op: ‘Wat had ik gedaan in hun plaats?’ In het gastenboek kan de gedachtegang over deze vraag worden waargenomen, maar een concreet antwoord wordt door niemand gegeven. Een enkele bezoeker wijst op het feit dat we vanuit het heden te makkelijk en te snel een opinie klaar hebben.

Er is lang weinig aandacht geschonken aan het gevoelige onderwerp van het oorlogsverleden van Arti. Bezoekers, waaronder veel leden van de vereniging, waardeerden het feit dat ‘het verhaal’ nu open is verteld en uitgelegd. Er werd tijdens de expositie gediscussieerd voor de kunstwerken. Men sprak over het verleden, maar vrijwel niemand waagde zich aan een uitgesproken mening erover. Het was merkbaar dat de oorlog nog altijd een gevoelig thema is. Het is een goede zaak geweest om bij dat verleden stil te staan.

Maureen Dehergne

LEAVE A COMMENT

theme by teslathemes